ଗହଳ ଚହଳ ଆଜି ଶୈବପୀଠ ଯେତେ
ଶିବ ଭକତିରେ ଲୀନ ଅଭିଷ୍ଟ ଭକତେ ।
ବଡ଼ିଝପଟିରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ  ସାରି
ଯୋଗାଡ଼ନ୍ତି ପୂଜାଦ୍ରବ୍ୟ ସୋହାଗେ ଆଦରି.।
ନାରିକେଳ ରମ୍ଭା ସଙ୍ଗେ ଶୁଦ୍ଧ ବେଲପତ୍ର
ପଳାଶ କେତକୀ ଫୁଲ କରିଣ ଏକତ୍ର ।
ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ମନାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ
ମହାଦେବ ମହାଦରବାର ଯେବେ ଫିଟେ..।
ମଥାରେ ତିଳକ ରଞ୍ଜି ମୁଦେ ଉପବାସେ
ଭକ୍ତିଭାବେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପାଶେ।
ତନୁ ମାନସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜସ୍ର କାମନା, 
ନିଭୃତେ ଜଣାନ୍ତି ଯେତେ ହୃଦର ବେଦନା..।
ଜଳାନ୍ତି ଜାଗର ଦୀପ ନିଶି ଉଜାଗରେ
ଜଣାନ୍ତି ଅନ୍ତର କୋହ ଭକ୍ତି ଭାବଭରେ..।
ସୁମରନ୍ତି ସର୍ବେ ଆଜି ନାନା ମନ୍ତ୍ର ଜପି
ଭୋଳାନାଥ କୃପାବାରି ଦେବେ ଯେ ସମର୍ପି ।
ବୃଷଭ ସହିତେ ଭ୍ରମ ଏ ସାରା ଭୁବନ
ସର୍ବବିଦ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ, ମନ୍ଦିର କି ସମଶାନ..।
ବ୍ୟାଘ୍ରଛାଲ ମଢ଼ିଆଳ ପରିଧାନ କରି,
ଗଳାରେ ଉରଷ ତୁମ୍ଭ ହେ ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ..।
ହସ୍ତରେ ଡ଼ମ୍ବରୁ ବାଦ୍ୟ ତାଣ୍ଡବର ନୃତ୍ୟ
ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରେ ଶୈବପୀଠ ପ୍ରକମ୍ପିତ..।
କୁନ୍ତଳରୁ ଝରେ ତବ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଗଙ୍ଗା
ହେଲେ ତବ କୃପାବାରି ତହିଁଠୁ ମହଙ୍ଗା..।
ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନୁ ଯେତେ ବିଷ ହେଲା ଜାତ
ତାକୁ ପାନକରି ପରିତ୍ରାଣିଲ ଜଗତ..।
ସୁଧା ପାନ କରି ଯେତେ ହୋଇଲେ ଯେ ଦେବ
ବିଷ ପାନକରି  ତୁମ୍ଭେ ହେଲ ମହାଦେବ..।
ନାହିଁ ଶକତିର ମାପ ଆହେ ଗଙ୍ଗାଧର 
ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୀପଦ ପୟର ।
ଅବିଳମ୍ବେ ଭକ୍ତି ମହାଦୀପ ଟେକି ଦ୍ୟନ୍ତି
ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଯେତେ କାତରେ ଥାଆନ୍ତି।
ନାହିଁ ଘୃତଦୀପ ମମ ନାହିଁ ଉପବାସ
ପାରୁନାହିଁ ଏ ଅଧମ ଯାଇ ତବ ପାଶ।
ଅନ୍ତରରୁ ଘେନ ଭାବ ଆହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ
ତୁମ୍ଭ ଆଶିଷରେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଯାଉ ଶମି  ।

ରାକେଶ ସାହୁ, ବର୍ତ୍ତିନୀ, ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ l