ଦଳିତ ଅଞ୍ଜନ ବୋଳା କଞ୍ଜବଦନ
ସଖୀ ରଥେ ଦେଖ ,କଳା ବାମନ   ।।
ନନ୍ଦିଘୋଷେ ନନ୍ଦ ସୁତ   ସତେକି କଳା ଜୀମୂତ
ନୀଳ ଇନ୍ଦିବର କାନ୍ତି  କରଇ ଦେଖ ମୋହିତ,
ଲୀଳା ଲଗାଇଅଛନ୍ତି ,  ଜଗତ ଜୀବନ ,,
ଛାଡ଼ିବେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସନ
ଆଡପ ମଣ୍ଡପେ ମନ
ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ, ଦଳିତ ଅଞ୍ଜନ ବୋଳା…।।
ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରି ଆଭା  ସତେ କେଡ଼େ ମନଲୋଭା
ନବଦୂର୍ବାଦଳ ଶୋଭା  କୋଟି ବିଭାବସୁ ବିଭା,
ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ,  ହୁଅରେ ଜୀବନ ,,
ରଥେ କରରେ ଦର୍ଶନ
ତରିବୁ ଭବ ଭୂବନ
ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ, ଦଳିତ ଅଞ୍ଜନ ବୋଳା…।।
ରଙ୍ଗ ଅଧର ଆରକ୍ତ   ଝରେ ଅବା ଆଲକତ
ରବି,ଶଶି ଚକାନେତ୍ର   ବିଲୋକେ ସାରା ଜଗତ,
ଜୀବନ ଆସୁଛି ଧନ ,   ଦେଖରେ ଜୀବନ ,,
ଅପୂର୍ବ ଦିଶେ ସ୍ୟନ୍ଦନ
ମଣିଷେ ଭାବ ବନ୍ଧନ
ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ, ଦଳିତ ଅଞ୍ଜନ ବୋଳା…।।
ଭାଷଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦୀନ   ଦୀନ ଜନ ମହାଜନ
ତୋ ଦାସାନୁ ଦାସ ହୀନ  କର ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ,
ତୋପରସେ ହେଉ ଧନ୍ୟ ,  ଛାର ଏ ଜୀବନ ,,
କପିଧ୍ଵଜେ ପରା ଉଡେ
                ବାନା ପତିତପାବନ
ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ, ଦଳିତ ଅଞ୍ଜନ ବୋଳା…।।