ମଣିଷ ଜୀବନ        ଏମିତିକା ପଥ
କେବେ ସୁଖ ପୁଣି    କେବେ ଆସେ ଦୁଃଖ।
କେଜାଣି କାହାର     ଜୀବନରେ କେବେ
ହସ ଆସେ ପୁଣି       ଦୁଃଖ ଆସେ କେବେ।
କେବେ କେଉଁ ବାଟେ  ଯାଏ ଏ ମଣିଷ
କେବେ କାନ୍ଦଆଉ    କେବେ ଆସେ ହସ।
ଜୀବନଜଞ୍ଜାଳ        ଦହିଯାଏ ମନ
ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ   ବିତେ ଏ ଜୀବନ।

                  ଜୟସେନ ପ୍ରାଧାନ
       ମାଳତେନ୍ତୁଳିଆ, ପୋଲସରା, ଗଂଜାମ