ଦାଶରଥି ସାହୁ
କଳମ୍ବ, ବଡସାହି, ଗଞ୍ଜାମ

ସଭିଏଁ କହନ୍ତି କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ ବଢଇ ଦେହେ ଶକତି
ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ବେଶ୍ୟାଳୟ ଗଲେ ପଳାଏ ନିଜର ଜାତି ॥ଜାତିର ଜାଗ୍ରତ ତୁମେ କି ନିହିତ ତେବେ କିଆଁ ଆନମନା
ଆପଣା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କର ଭୁଷୁଳେଇ କା ଭାବନା ॥କାହାକୁ ଦେଉଛ ମାଆର ସମ୍ମାନ କାହାକୁ ଚିର ନମସ୍ୟା
କଥା କଥିତ ଏ ସମାଜେ ତୁହିରେ କାହାକୁ ସଜାଉ ବେଶ୍ୟା ॥ବେଶ୍ୟାର ବୟସ ଯାତନା ଅବଶୋଷ ସାଜେ ସେ ରାତିର ରାଣୀ
ସମୟ ସୁଏ ତା ଜୀବନ ଯମୁନା ବହି ଚାଲଇ ଉଜାଣି ॥ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ସିଏ ହୁଏ ପରିଚିତା ଘର ବଦନାମ ଗଳି
ଘୃଣିତା ନିନ୍ଦିତା ସେ ଅପମାନିତା ଦୁଃଖ ହୁଏ ଦେହେ ମଳି ॥ବେଶ୍ୟା ଯଦି ଆଜି ସେ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡେ ଏକା ସେ ଦାୟୀ ନୁହଁଇ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଳିଲେ ମାଟିର ସମ୍ଭାବନା ମାଟି ହୁଏ ମରୁଭୂଇଁ ॥ଅର୍ଥକୁ ଅଜାଡି ଦେଉଛ ଉଜାଡି ବେଶ୍ୟା କହି ବୋଳ ପାପ
ମନେ ପଡିଗଲେ ଅନ୍ଧାର ଅତୀତ କୁହ ବାଜେ ଝିଅ ଗପ ॥