ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରହରାଜ, ନିରାକାରପୁର, ଖୋରଧା

ନିଆଳି ରେ ଯୋଉଁ ହେଟା ମେଣ୍ଢା ମାରେ
ପଡୁନେଇଁ ସିଏ ଧରା
ବଣୁଆ ବିଭାଗ ଜନ୍ତା ଟା ବସେଇ
ଅନିଦିରା ରାତିସାରା
ନୋକେ କହୁସୁନ୍ତି ସାରା,
ଜନ୍ତୁ ଟା କୁଆଡେ ପି॰ସି॰ ଦେଇକରି
ଟେଣ୍ଡର ନେଇଚି ପରା