ନବ ଯଉବନ ଦରଶନ ପେଇଁ
ପହଞ୍ଚିଲି ବଡଦାଣ୍ଡ,
ମୋଟ୍ର ସାଇକେଲ ସାଇଡରେ ରଖି
ମାରି ଦେଇଥିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ।
ଦେଖ ଇନ୍ଦିରଙ୍କ କାଣ୍ଡ,
ଅସରେ ବର୍ଷାରେ ଦାଣ୍ଡ ଉଛୁଳଇ
ବାଇକରେ ଖେଳେ ଧଣ୍ଡ ।


ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସେଇଁ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରହରାଜ
ନିରାକାରପୁର, ଖୋରଧା