ଗୋପାଳ ସେନ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ
ସରକାରୀ ଇଉ॰ଜି॰ ହାଇସ୍କୁଲ, ନରମାନବୀ

କୁରୁମା ପିଠିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ,
ତୋର କଥା ଖୁବ ମନେପଡେ ।
ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ତୋର
ଗାଇବାକୁ ତୋତେ,
ଭଲଲାଗେ ମୋର ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆର କଡେ ॥

ନିର୍ଜନିଆ ବୈଶାଖୀ ରାସ୍ତାରେ,
ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ମନ ମୋର ଧାଇଁ ଯାଏ
ତୋହରି ପାଖକୁ,
ତୋ ହାତଲେଖା ମୋ ଇତିହାସ
ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାକୁ ।
ରୋଗ ଶୋକ ନାନା-ବାୟା ଗୀତେ
ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥିଲି ମୁହିଁ,
ଅତୀତ ତରୀରେ ବସି ଯେବେ ଗଲୁ
ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ସେବେଠାରୁ
ମୁଁ ମୋର ବାଟ ପାଉନାହିଁ ॥


ବୋଉ ତୁ ସିନା ଚାଲିଗଲୁ
ଅନ୍ଧାରକୁ ଭଲପାଇ
ମୋ ପାଇଁ ଜାଳିଥିବା ଦ୍ଵୀପରୁ
ସବୁ ତେଲ ଗଲାଣିତ ସରି,
ମୋତେ ଖାଲି ଆଖିରେ କେହି
ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି,
ମୁଁ ଏଠି ବୁଲୁଅଛି ନାଭିକ ଚାରିପଟେ
ଇଲେକଟ୍ରନ ପରି ॥