ସଲିଳ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ
ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋରଧା

ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଷ୍ଟେଲର ଖାଇବା ଘଣ୍ଟିର
ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ରେଳର
ଇସ୍କୁଲର ବ୍ୟାଗ ଧରା ଛୁଟିର
ଅବା ପ୍ରିୟାର ପ୍ରୀତିଭରା ଚିଠିର...

ପାଆଁଶରେ ଭୋଟ ବିକି
ପାଞ୍ଚ ବରଷକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା
ରିହାତି ଚାଉଳ ଆହାର ପାଇ
ରିହାତି ଦେଶୀକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା...

ବାଃ ବାଃ ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ
ଡିଜିଟାଲ ଭାବ ଦିଆନିଆ
ଲାଇକ କମେଣ୍ଟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ
ଝିଅ ନାଁ ଦେଇ ଫେସବୁକ ଖୋଲିଥିବା
ନଖିନାନି ପୁଅ ଗୋପିଆ...

ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତାକି ଆଉଥରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ
ସୁଖବର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଫଅଟକୁ ମାରୁଛି ଲାଇକ
ବୁଝିବା ବୁଝେଇବାର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରୟାସ
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସେବେର ଓ ଏବେର ଏହାହିଁ ନିର୍ଯ୍ୟାସ...