ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକ ମୁଁ ଜୀବନ ପଥର
ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ ପଥ,
ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପଛେ ଧାଇଁବା ହିଁ ସାର
ମରେ ନାହିଁ ମୋର ଶୋଷ ॥

ଜୀବନ ତରୁର ନବପଲ୍ଲବକୁ
କାହିଁ ବା କରିବି ଆଶା,
ହତାଶାର ବହ୍ନି ଅଶାର ଆକାଶେ
ଜାଳଇ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ॥

ଡିମିରିଫୁଲର ବାସ୍ନାକୁ ଖୋଜିବା
ସିନା ବୃଥା ଅବକାଶ,
ବିନା ବସନ୍ତରେ ମଳୟ ଛୁଇଁବା
ଅଟଇ ଯେ ଉପହାସ ॥