ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ
ଜଣେ ରହିଛି ଲୁଚି
ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି
କହି ପାରୁନି କିଛି
କେତେ ଭଲ ପାଏ ଜାଣିନି
ମୁଁ ଯେ ପ୍ରେମ ପାଗଳ
ରାତି ରାତି ବସି ଭାବୁଛି
ପ୍ରେମେ ହେଇ ବିଭୋର..
ନିଦ ନାହିଁ ଏଇ ଆଖିରେ
ରାତି ଯାଉଛୁ ସରି
ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହିଁଚି
ମୋ ଆଖିକୁ ବୁଜି
ସପନ ପ୍ରେୟସୀ ମୋର
ଆଗୋ ବର୍ଷା ର ରାଣୀ
କେବେ ଆସି ପାଖେ ରହିବ
ଦିନ ଗଡି ଗଲାଣି
କେବେ ଯେ ଘଟିବ ଅନ୍ତ
ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରି
ଆସିବ କେବେ ତ କୁହ
...ମୋ ମନ ମୟୂରୀ


ରଚନା : ଦେବବ୍ରତ ବାରିକ

ଠିକଣା : ଆନନ୍ଦପୁର କୋର୍ଟ
ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝର,   ଦୂରଭାଷ :