କେବେ ତୁମେ ପ୍ରିୟା ମଳୟର ବାଆ
କେବେ ନିଦାଘର ଝାଞ୍ଜି,
କେବେ ତୁମେ ପ୍ରିୟା ଅମ୍ରୁତ ଚନ୍ଦନ
କେବେ ବିଷଧର ମଞ୍ଜି.

କେବେ ତୁମେ ପ୍ରିୟା ଗୋଲାପ କୁସୁମ
କେବେ ରାଜୀବର ରୀତି,
କେବେ ତୁମେ ପ୍ରିୟା ପୁନେଁଇର ଚାନ୍ଦ
କେବେ ଅମାଁବାସ୍ୟା ରାତି.

କେବେ ତୁମେ ପ୍ରିୟା ଉଜ୍ୱଳ ବର୍ତ୍ତୀକା
କେବେ ସାଜ ଅରୁନ୍ଧତୀ,
କେବେ ତୁମେ ପ୍ରିୟା ଅଳସୀ କୁଆଁରୀ
କେବେ ଢାଳ ମଧୁ ପ୍ରୀତି.

କେବେ ତୁମେ ପ୍ରିୟା ସୁନୀଳ ଝରଣା
କେବେ ପୁଣି ବଢି ପାଣି,
କେବେ ତୁମେ ପ୍ରିୟା କୋଇଲିର କୁହୁ
କେବେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ.

କେବେ ତୁମେ ପ୍ରିୟା ଅଗଣା ତୁଳସୀ
କେବେ ପୁଣି ବିଛୁଆତି,
କେବେ ତୁମେ ପ୍ରିୟା ଶାନ୍ତିଠୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି
କେବେ ଇର୍ଷା ଅନୁଭୂତି.


ରଚନା : ଶ୍ରୀ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଖୁର୍ଡିଆ

ଠିକଣା : ବଙ୍କିଆ, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୋନପୁର,  ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪