କଳ୍ପନା ରାଇଜେ ମନ ସିନା ହଜେ
ମାତ୍ର କେଇଘଡି ପାଇଁ
ବାସ୍ତବ ଜୀବନେ ତୁମେ ନାହଁ ବୋଲି
ଦିଶେ ଖାଲି ମୋର ଛାଈ ।

କେହି ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ
ବାକି ଦିନ ସବୁ ବିତିବ ଏମିତି
ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ।

ମୋ ମନ ଅରଣ୍ୟ କୋଳାହଳ ଥିଲା
ଏବେ ଭାରି ନିଛାଟିଆ
କୁହୁଳା ସପନ ଏଇ ପୋଡା ମନ
ଆଜିବି ସେ ଅମାନିଆ ।

ଲଗାଇଲ ଯେଉଁ ନିଆଁ
ସାରା ଜୀବନକୁ ଜାଳୁଥିବ ମୋତେ
ନପାଇ ପ୍ରୀତିର ଛୁଆଁ ।

ଭଲ ପାଇଥିଲା ଯିଏ
ଅତି ସହଜରେ ମୋ ଠାରୁ ଦୁରେଇ
କେମିତି ଖୁସିରେ ରୁହେ ।

ଆଜିବି ମୁଁ ଭଲପାଏ
ଏଭଲ ପାଇବା କେବେ ମରିବନି
ମୁଁ ପଛେ ମରିଯାଏ ।


ରଚନା : ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ତ୍ରିପାଠୀ

ଠିକଣା : କୁଣ୍ଡିଲୋ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା,  ଦୂରଭାଷ : 8018646704