ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସଉଦା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମ୍ପର୍କ
ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବନ୍ଧା ଜଗତ,
ସ୍ବାର୍ଥ ହାନି ହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଫିକା
ମୁହଁ ଫେରାଇବା ସତ ।।

ଜ୍ଞାତି ସହୋଦର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ
ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି ହାତ,
ସେତେବେଳେ ବାହୁ ପ୍ରସାରି କୋଳେଇ
ନିଅ ଅନାଥର ନାଥ ।।

# ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ #
ଅଧ୍ୟାପକ, ଇଂରେଜୀ ବିଭାଗ
ଡି. ଏ.ଭି. ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

# ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ #


ରଚନା : ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ

ଠିକଣା : ଅଧ୍ୟାପକ, ଇଂରେଜୀ ବିଭାଗ, ଡି.ଏ.ଭି. ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର,  ଦୂରଭାଷ : ୮୭୬୩୬୨୯୨୮୨