ପୁରୁଣା ବରଷ ଫେରି ତ ଗଲାଣି
                   ଆସିଅଛି ନୂଆ ବରଷ 
ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି କେତେ ହସଖୁସି 
                  ସଭିଙ୍କର ମନ ହରଷ ।।
ପଲ୍ଲୀ ଓ ନଗରେ ଗାଆଁ ସହରରେ 
                  ଜନଗଣ ଆଜି ପୁଲକ 
ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଦୀ ଝରଣାରେ 
                ବାସେ ବଣଭୋଜି ମହକ ।।
କେତେ ଆଶା କେତେ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ 
                  ଆସିଅଛି ନୂଆ ବରଷ 
ଗଗନ ପବନ ଉଲ୍ଲସି ଉଠନ୍ତି 
                  ପାଇ ନୂତନର ପରଶ ।।
ନିଜର ପରର ଭେଦଭାବ ଭୂଲି 
                  ଆମେ ଆଜି ନେବା ଶପଥ 
ପର ଉପକାରେ ଜୀବନକୁ ଦେବା 
                   ଢାଳି ନିଜ ଦେହୁ ରକତ ।।
ନୂଆ ବରଷରେ କାଳିଆ ପାଖରେ 
                    ଏତିକି ରହୁ ମୋ କାମନା 
ସଭିଙ୍କ ମନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଉ 
                     ମିଛ ହିଂସା କ୍ରୋଧ ଭାବନା ।।

ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ
ଗୋପିନାଥପୁର ସାହି, ଚାନ୍ଦପୁର, ନୟାଗଡ଼
ପିନ୍ -୭୫୨୦୨୪, ମୋ-୯୬୯୨୩୭୪୬୫୯