ପ୍ରେମର କୁହୁକ ସପନ ବଣିକ
ଦେଇଛି ମନ୍ତର କରି
ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ଧରିଛି ସେ' ଟାଣି
ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁରେ ଅବତରି ! !

ପ୍ରେମର ପ୍ରେମୀକ ହୃଦୟ ପ୍ରତୀକ
ସ୍ମୃତିର ଅଲିଭା ଦୀପ ,
ପ୍ରେମିକା ନାୟିକା ସର୍ବ ଜନାଦୃତା
ପ୍ରେମରେ ବୋଳେ ପ୍ରଲେପ ! !

ପ୍ରେମ ଫୁଲଫୁଟେ ବାସତା' ମହକେ
ସଂସାର' ବିଭବ ପ୍ରୀତି
ଉଚ୍ଛୁଳା ପ୍ରେମର ଅସୀମ ପ୍ରଭାବ
ଖୋଜେ ଏ' ଦୁନିଆଁ ରୀତି ! !

ପ୍ରେମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ତାଲା ପଡେ
ଫିକା ପଡିଯାଏ ମନ
ଦୁଇଟି ମନର ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର
ଘଟେ ମହା ଅବସାନ ! !

ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକକୁ କରହେ ସଶକ୍ତ
ପ୍ରେମୀକ ପ୍ରେମିକା ଗଣ
ପ୍ରେମ ଉପଜୀବ୍ୟ ପ୍ରେମଉପ ଭୋଗ୍ଯ
ଅଶୁଝା ରଖନା ଋଣ ! !

ପ୍ରେମ ଡୋରି ଧରି ହୁଅ ସର୍ବେ ପାରି
ଦୁର୍ଗମ୍ୟ ଅଭେଦ୍ୟ ପଥ
ପ୍ରେମ ପରାକ୍ରମ ହେଵ ଅବଗତ
ବିରୋଧୀ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ଵ ! !

ପ୍ରେମର ସ୍ଵଭାଵ ନିରନ୍ତର ଭାବ
ସମ୍ପର୍କର ମଧୁଶେଯ
ରୂପାୟନ ହୁଏ ସ୍ନେହଁ ସଦିଚ୍ଛାରେ
ହୋଇ କେତେ ସଜବାଜ ! !

ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ
ସର୍ବେ ହୁଅ ଆଗଭର
ଜ୍ଜ୍ଵଳନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୃଦୟ ମାଣିକ
ସ୍ପନ୍ଦନର ଗୀତିସ୍ଵର ! !


ରଚନା : ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ଠିକଣା : ଧୁରୁଷିଆ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ,   ଦୂରଭାଷ : 7978517998