ମୋ ସପନ ରାଇଜ ଟା
                     ଗଢିବି କରି ସୁନ୍ଦର
ସେହି ରାଇଜେ  ତୋଳାଇବି ମୁଁ
                    ମୋ ନିଜ ମନ ମନ୍ଦିର.. ।
ରାଇଜ ସାରା ରୋପି ଦେବି ମୁଁ
                     ଆଦର୍ଶ ଗଛ ଚାରା
ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ହସିବ ନିତି
                      ଢାଳି ବରଷା ଖରା.. ।
ଶୀତଳ ବାଆ ପରଶ ପାଇ
                      ଚାରା ଉଠିବେ ହସି
ସ୍ନେହ ଶରଧା ବାଣ୍ଟିବେ ସର୍ବେ
                      ଜନ ହୋଇବେ ଖୁସି.. ।
ସେହି ଚାରା ରେ ଫଳିବ ଯେବେ
                       ମିଠା ସଂସ୍କାର ଫଳ
ସେ ମିଠା ସ୍ଵାଦ ଶକତି ବଳେ
                        ଜିଇଁବେ କାଳ କାଳ.. ।
ସତ୍ୟବାଦିତା, ଦୟା ଓ କ୍ଷମା
                      ସେନେହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭରି
ରାଇଜ ଲୋକେ ଆପଣେଇ ବି
                      ଭାତୃ ଭାବ କୁ ଧରି
ମୋ ରାଇଜ ରାଜା ମୁଁ ନିଜେ
                       ନଥିବେ କେହି ପର
ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଢି ହୋଇବି
                      ଭରି ଦେବି ସଂସ୍କାର ।
ସଭିଙ୍କ ମନ କିଣିଲେ ସିନା
                     ଆପଣେଇ ବେ ଜନ
ସାର୍ଥକ ହେବ ଜନମ ମୋର
                  ସତ ହେବ ସପନ ।

କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଲେଇ
ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜମ୍, ପିନ୍ - 761105