ଶୀର୍ଷକ : ଜୀବନ୍ତ ଶବ
ବିଷୟ : ଜୀବନ୍ତ ମୁଁ ଜଳେ ମୋ ଯୁଇ
ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରୀର କୋଳେ
ଅବଶୋଷ ବି ଘୃତ ଢାଳେ
ନିର୍ଜୀବ ତିମିର ବଳେ ।

ବାଜଇ ନିନ୍ଦାର ନାଗରା
ସମାଜର ତାଳେ ତାଳେ
ବଢ଼ଇ ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ
ପୃଥ୍ବୀ ଗଲେ ନିଦ୍ରା କୋଳେ ।

ଅଗ୍ନି ଶେଯ ପରେ ଶୟନ
ଭାଙ୍ଗନି ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସ
ଜଳୁଥାଏ ପ୍ରତିଟିକ୍ଷଣ
ହରିବାକୁ ନିଜ କ୍ଲେଶ ।

ମୋ ହୃଦ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ବୁଝେନି କେବେ ସମାଜ
ତଥାପି ସାହାସ ହାରିନି
ଲଢ଼ିବାକୁ ସଦା ସଜ ।
ବିଭାଗ : କବିତା
ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଟୁକୁନା ସାହୁ
ଠିକଣା : At - santara palli po- kaniary । Gajam Aska Odisha India
ଫୋନ : 626-918-7923
ଇମେଲ : tukunasahu623@gmail.com