କଲା କଲା "କୁଇଲି" କଲା ହେଲେ ତାର୍
ସୁରଟା ଲାଗସି ଅଏନ୍ ,
କଲା କଲା "ବାଦଲ"କଲା ହେଲେ ତାର୍
ମୁହୁଁନୁ ଝରସି ପାଏନ୍ .

କଲା କଲା "ମାଏଟ"ବି କଲା ହେଲେ ତାର୍ ନ
ଫୁଟସି ପଦମ୍ ଫୁଲ୍ ,
କଲା କଲା "ଭମଁର"ବି କଲା ହେଲେ ତାର
ଆୱାଜ୍ ଅମୁଲର୍ ମୁଲ୍ .

କଲା କଲା "ମୁଁଡର ବାଲ" ବି କଲା ହେଲେ
ସୁନ୍ଦର୍ କରସି ଚେହେରା,
କଲା କଲା "ଡାଁମର" ବି କଲା ହେଲେ
ରୁଡର୍ ଲାଗି ସେ ହିରା.

କଲା କଲା "ରାମ" ବି ତ କଲା ହେଲେ
ମୁନୁଷ୍ ଭିତରେ ଅଏନ୍ ,
କଲା କଲା "କାଲିଆ" ବି ତ କଲା ହେଲେ
ଉଡିଶା ହେଇଛେ ଧଏନ୍ .

କଲା କଲା "କ୍ରୂଷ୍ଣ" ବି ତ କଲା ହେଲେ
ଲାଖେ ଗୁପି ତାର ଦିବାନା,
କଲା କଲା "କୁଇଲା"ବି କଲା ହେଲେ
ଜଲାସି କେତନି କାରଖାନା.

କଲା କଲା "ମାଣ୍ତେଲା" ବି କଲା ହେଲେ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର୍ ଗାନ୍ଧୀ,
କଲା କଲା "ସେରେନା ୱିଲିୟମ"ହେଲେ ତାର
ଖେଲେ ସବକୁ ନେସି ବାନ୍ଧି.

କଲା କଲା ସବୁ କଲାର ଦୁନିଆଁ
କଲାର୍ ସବୁବେଲେ ଜଏ,
କଲା ବଲି କରି ନାଇଁ କର ଅଭିମାନ୍
ନି କର ଘୁରନା,ଭଏ
ନି କର ଘୁରନା,ଭଏ.


ରଚନା : ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଖୁର୍ଡିଆ

ଠିକଣା : ବଙ୍କିଆ, ବୀ.ମା.ପୁର, ସୋନପୁର,  ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪